خدمات

خدمات

مشاوره و خدمات امور مالیاتی (عملکرد، ارزش افزوده و...)
خدمات - 1398/09/10

مشاوره و خدمات امور مالیاتی (عملکرد، ارزش افزوده و...)

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 مشاوره و خدمات امور مالیاتی (عملکرد، ارزش افزوده و...)

ادامه مطلب
مشاوره و خدمات کاهش جرائم مالیاتی و قانون مالیات های مستقیم
خدمات - 1398/09/10

مشاوره و خدمات کاهش جرائم مالیاتی و قانون مالیات های مستقیم

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 مشاوره و خدمات کاهش جرائم مالیاتی و قانون مالیات های مستقیم

ادامه مطلب
مشاوره و خدمات پلمب دفاتر و تحریر دفاتر قانونی
خدمات - 1398/12/19

مشاوره و خدمات پلمب دفاتر و تحریر دفاتر قانونی

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 مشاوره و خدمات پلمب دفاتر و تحریر دفاتر قانونی

ادامه مطلب
مشاوره و خدمات بیمه تامین اجتماعی و حسابرسی بیمه تامین اجتماعی
خدمات - 1398/12/19

مشاوره و خدمات بیمه تامین اجتماعی و حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 مشاوره و خدمات بیمه تامین اجتماعی و حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

ادامه مطلب
نمایندگی آموزش نرم افزار سپیدار - مشاوره و فروش نرم افزار متناسب با شغل شما
خدمات - 1398/12/19

نمایندگی آموزش نرم افزار سپیدار - مشاوره و فروش نرم افزار متناسب با شغل شما

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 نمایندگی آموزش نرم افزار سپیدار - مشاوره و فروش نرم افزار متناسب با شغل شما

ادامه مطلب
حسابداری و حسابرسی داخلی و تهیه صورتهای مالی
خدمات - 1398/12/19

حسابداری و حسابرسی داخلی و تهیه صورتهای مالی

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 حسابداری و حسابرسی داخلی و تهیه صورتهای مالی

ادامه مطلب
آموزش و اعزام نیروی حسابداری و مدیریت مالی مجموعه شما
خدمات - 1398/12/19

آموزش و اعزام نیروی حسابداری و مدیریت مالی مجموعه شما

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 آموزش سپیدار در ورامین و اعزام نیروی حسابداری و مدیریت مالی مجموعه شما

ادامه مطلب
مشاوره و خدمات مربوط به صورتجلسه تغیرات و تاسیس شرکت
خدمات - 1398/12/19

مشاوره و خدمات مربوط به صورتجلسه تغیرات و تاسیس شرکت

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 مشاوره و خدمات مربوط به صورتجلسه تغیرات و تاسیس شرکت

ادامه مطلب
اخذ کد اقتصادی و ثبت نام مالیات ارزش افزوده
خدمات - 1398/12/19

اخذ کد اقتصادی و ثبت نام مالیات ارزش افزوده

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان پرستو 36299016 -021 اخذ کد اقتصادی و ثبت نام مالیات ارزش افزوده

ادامه مطلب

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک