وبلاگ

دسته بندی

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت
اخبار اقتصادی،اخبار مجامع حرفه ای - 1400/09/23

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت

پس از اعلام مراتب ختم تصفیه توسط مدیر ( هیات تصفیه ) امکان قانونی جهت حسابرسی و انجام فرایند دادرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به جهت خاتمه فرایند تصفیه میسر نمی باشد.

ادامه مطلب
بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۷۹۱ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۰
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/23

بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۷۹۱ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۰

نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

ادامه مطلب
رأی قطعی دیوان عدالت اداری در مورد لزوم اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/14

رأی قطعی دیوان عدالت اداری در مورد لزوم اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده

این دادنامه در خصوص بخشنامه ۲۳۰/۴۸۵۷۴ مورخ ۹۸/۹/۲۷(تعیین ضریب ارزش افزوده اشخاص حقیقی برای برخی از فعالیت ها)سازمان امورمالیاتی صادر شده است.

ادامه مطلب
حسابداری سود و زیان حاصل ازتسعیر ارز صادرات
تازه های آموزشی - 1400/09/14

حسابداری سود و زیان حاصل ازتسعیر ارز صادرات

 درخصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میشوداگرطبق مستندات احرازگرددامرصادرات تحقق یافته ووجه حاصل ازصادرات طبق مدارک به ریال دریافت شده و درحسابهای مربوطه دردفاتر نیز به ریال ثبت شده تسعیر ارز دراین موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ارزی یا ریالی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی امکان پذیراست.

ادامه مطلب
نامه شماره 232/52123/د  مورخ 1400/08/26
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/13

نامه شماره 232/52123/د مورخ 1400/08/26

چگونگی اعمال معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از فعالیت واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و نیز مقررات ارزش افزوده بر این دسته از واحد ها

ادامه مطلب
نامه شماره 1400/410/25377
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/13

نامه شماره 1400/410/25377

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی سال 1398

ادامه مطلب
نامه شماره 200/9630/ص مورخ 1400/09/06
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/13

نامه شماره 200/9630/ص مورخ 1400/09/06

نحوه اعمال معافیت های مالیاتی ارزش افزوده در خصوص مواد خوراکی

ادامه مطلب
ابطال بند ۲ بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص گروه بندی مودیان
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/13

ابطال بند ۲ بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص گروه بندی مودیان

رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۵/۸۶۶۴/ص ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد.

ادامه مطلب
ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/09

ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

نامه شماره 230/9368/ص مورخ 1400/08/30

ادامه مطلب
مصائب مالياتي كرونا
اخبار اقتصادی،اخبار مجامع حرفه ای - 1400/09/09

مصائب مالياتي كرونا

مالیات یك نوع هزینه است كه شهروندان به دولت پرداخت می‌كنند تا دولت بتواند برنامه‌های اجتماعی- اقتصادی خود را تأمین مالی کند.

ادامه مطلب

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک