وبلاگ

مصوبه هیات وزیران مورخ 1401/07/17

image
تازه های امور مالیاتی - 1401/10/04

مصوبه هیات وزیران مورخ 1401/07/17

 در خصوص حمايت از تولید و حفظ اشتغال مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده:

مصوبه هیات وزیران مورخ 1401/07/17

مصوبه هیات وزیران مورخ 1401/07/17

 در خصوص حمايت از تولید و حفظ اشتغال مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده:

 الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود.

ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می‌توانند در خواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند

مصوبه هیات وزیران مورخ 1401/07/17   در خصوص حمايت از تولید و حفظ اشتغال مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده:

مصوبه هیات وزیران مورخ 1401/07/17   در خصوص حمايت از تولید و حفظ اشتغال مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده:

مصوبه هیات وزیران مورخ 1401/07/17   در خصوص حمايت از تولید و حفظ اشتغال مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده:

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک