وبلاگ

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی باتوجه به تراکنش های بانکی مودی

image
تازه های امور مالیاتی - 1401/03/02

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی باتوجه به تراکنش های بانکی مودی

نحوه رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۵باتوجه به تراکنش های بانکی بموجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی مودی اعلام شد.

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی باتوجه به تراکنش های بانکی مودی

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی باتوجه به تراکنش های بانکی مودی

نحوه رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۵باتوجه به تراکنش های بانکی بموجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی مودی اعلام شد.

 نحوه رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۵باتوجه به تراکنش های بانکی مودی

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک