وبلاگ

معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی

image
تازه های امور مالیاتی - 1401/03/02

معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی

 معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی از ۱/ ۱/ ۱۳۹۶ با توجه به حکم عام معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی

معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی

 معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی از ۱/ ۱/ ۱۳۹۶ با توجه به حکم عام معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک