وبلاگ

تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها

image
تازه های امور مالیاتی - 1401/02/24

تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها

 اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی در خصوص تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها (اعم از نقدی و تعهدی) منتشرشد.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها

تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها

 اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی در خصوص تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها (اعم از نقدی و تعهدی) منتشرشد.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به بیمه ها

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک