وبلاگ

نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق برای مزایایی از قبیل عائله مندی، مسکن، خواروبار،بن کارگری و…

image
تازه های امور مالیاتی - 1400/10/25

نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق برای مزایایی از قبیل عائله مندی، مسکن، خواروبار،بن کارگری و…

بموجب نامه شماره ۸۱۴۷۳۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق برای مزایایی از قبیل عائله مندی،مسکن،خواروبار،بن کارگری و… تشریح شد.

نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق برای مزایایی از قبیل عائله مندی، مسکن، خواروبار،بن کارگری و…

نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق برای مزایایی از قبیل عائله مندی، مسکن، خواروبار،بن کارگری و

بموجب نامه شماره ۸۱۴۷۳۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق برای مزایایی از قبیل عائله مندی،مسکن،خواروبار،بن کارگری و تشریح شد.

نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق برای مزایایی از قبیل عائله مندی، مسکن، خواروبار،بن کارگری و…

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک