وبلاگ

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

image
تازه های امور مالیاتی - 1400/10/25

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده / هیات های حل اختلاف مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده / هیات های حل اختلاف مالیاتی

نحوه اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدین شرح میباشد.

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده / هیات های حل اختلاف مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده / هیات های حل اختلاف مالیاتی

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک