وبلاگ

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۲کمیته فنی سازمان حسابرسی

image
تازه های آموزشی - 1400/10/18

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۲کمیته فنی سازمان حسابرسی

ترتیبات کارشناسی زمین و ساختمان و مندرجات گزارش هیات کارشناسی به منظور تجدید ارزیابی جهت انتقال به حساب سرمایه چگونه است؟

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۲کمیته فنی سازمان حسابرسی

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۲کمیته فنی سازمان حسابرسی

ترتیبات کارشناسی زمین و ساختمان و مندرجات گزارش هیات کارشناسی به منظور تجدید ارزیابی جهت انتقال به حساب سرمایه چگونه است؟

ترتیبات کارشناسی زمین و ساختمان و مندرجات گزارش هیات کارشناسی به منظور تجدید ارزیابی جهت انتقال به حساب سرمایه چگونه است؟

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک