وبلاگ

نقد بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی

image
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/30

نقد بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی

 نقد و بررسی بخشنامه ۲۳۰/۵۶۷۹۱ د مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی بدین شرح می باشد:

نقد بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی

نقد بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی

 نقد و بررسی بخشنامه ۲۳۰/۵۶۷۹۱ د مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی بدین شرح می باشد:

 نقد و بررسی بخشنامه ۲۳۰/۵۶۷۹۱ د مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک