وبلاگ

مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی نسبت به مالیات های قطعی شده

image
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/30

مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی نسبت به مالیات های قطعی شده

 مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به مالیات های قطعی شده در دوره مدیریت آنان مسولیت تضامنی دارند.

مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی نسبت به مالیات های قطعی شده

مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی نسبت به مالیات های قطعی شده

 مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به مالیات های قطعی شده در دوره مدیریت آنان مسولیت تضامنی دارند.

 مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به مالیات های قطعی شده در دوره مدیریت آنان مسولیت تضامنی دارند.

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک