وبلاگ

گروه بندی صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۴۰۰

image
اخبار اقتصادی،اخبار مجامع حرفه ای - 1400/09/23

گروه بندی صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۴۰۰

گروه بندی صاحبان مشاغل برابر اصلاحیه اخیر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ( اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰ )

گروه بندی صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۴۰۰

گروه بندی صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۴۰۰

 صاحبان مشاغل بر مبنای حجم و یا نوع فعالیت ( از ابتدای سال ۱۴۰۰) به سه  گروه تقسیم میشوند.

گروه بندی صاحبان مشاغل برابر اصلاحیه اخیر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ( اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰ ) بدین شرح می باشد:

گروه بندی صاحبان مشاغل برابر اصلاحیه اخیر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ( اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰ )

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک