وبلاگ

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت

image
اخبار اقتصادی،اخبار مجامع حرفه ای - 1400/09/23

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت

پس از اعلام مراتب ختم تصفیه توسط مدیر ( هیات تصفیه ) امکان قانونی جهت حسابرسی و انجام فرایند دادرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به جهت خاتمه فرایند تصفیه میسر نمی باشد.

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت

پس از اعلام مراتب ختم تصفیه توسط مدیر ( هیات تصفیه ) امکان قانونی جهت حسابرسی و انجام فرایند دادرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به جهت خاتمه فرایند تصفیه میسر نمی باشد.

نحوه انجام فرایند دادرسی مالیاتی پس از ختم تصفیه شرکت

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک