وبلاگ

رأی قطعی دیوان عدالت اداری در مورد لزوم اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده

image
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/14

رأی قطعی دیوان عدالت اداری در مورد لزوم اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده

این دادنامه در خصوص بخشنامه ۲۳۰/۴۸۵۷۴ مورخ ۹۸/۹/۲۷(تعیین ضریب ارزش افزوده اشخاص حقیقی برای برخی از فعالیت ها)سازمان امورمالیاتی صادر شده است.

رأی قطعی دیوان عدالت اداری در مورد لزوم اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده

رأی قطعی دیوان عدالت اداری در مورد لزوم اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده

رأی قطعی شعبه دیوان عدالت اداری در مورد لزوم اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده منتشرشد.

این دادنامه در خصوص بخشنامه ۲۳۰/۴۸۵۷۴ مورخ ۹۸/۹/۲۷(تعیین ضریب ارزش افزوده اشخاص حقیقی برای برخی از فعالیت ها)سازمان امورمالیاتی صادر شده است.

این دادنامه در خصوص بخشنامه ۲۳۰/۴۸۵۷۴ مورخ ۹۸/۹/۲۷(تعیین ضریب ارزش افزوده اشخاص حقیقی برای برخی از فعالیت ها)سازمان امورمالیاتی صادر شده است.

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک