وبلاگ

نامه شماره 232/52123/د مورخ 1400/08/26

image
تازه های امور مالیاتی - 1400/09/13

نامه شماره 232/52123/د مورخ 1400/08/26

چگونگی اعمال معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از فعالیت واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و نیز مقررات ارزش افزوده بر این دسته از واحد ها

نامه شماره 232/52123/د مورخ 1400/08/26

نامه شماره 232/52123/د  مورخ 1400/08/26

چگونگی اعمال معافیت مالیاتی

چگونگی اعمال معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از فعالیت واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و نیز مقررات ارزش افزوده بر این دسته از واحد ها

چگونگی اعمال معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از فعالیت واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و نیز مقررات ارزش افزوده بر این دسته از واحد ها

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک