وبلاگ

مسئولیت حقوقی مدیران در قبال مالیات شرکت

image
تازه های آموزشی - 1400/08/23

مسئولیت حقوقی مدیران در قبال مالیات شرکت

از نظر حقوقی، شرکت‌های تجاری دارای استقلال شخصیت حقوقی نسبت به مدیران خود هستند در نتیجه هرگونه تعهدی که از روابط حقوقی شرکت با سایرین ایجاد می‌شود صرفا از خود شرکت قابل مطالبه است و مدیران در قبال بدهی‌های شرکت مسئولیت شخصی ندارند ( ماده ۵۹۰ قانون تجارت). ولی موارد خاصی، از جمله بدهی مالیاتی شرکت، ممکن است از مدیران نیز قابل مطالبه باشد.

مسئولیت حقوقی مدیران در قبال مالیات شرکت

مسئولیت حقوقی مدیران در قبال مالیات شرکت

از نظر حقوقی، شرکت‌های تجاری دارای استقلال شخصیت حقوقی نسبت به مدیران خود هستند در نتیجه هرگونه تعهدی که از روابط حقوقی شرکت با سایرین ایجاد می‌شود صرفا از خود شرکت قابل مطالبه است و مدیران در قبال بدهی‌های شرکت مسئولیت شخصی ندارند ( ماده ۵۹۰ قانون تجارت). ولی موارد خاصی، از جمله بدهی مالیاتی شرکت، ممکن است از مدیران نیز قابل مطالبه باشد.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در شرکت‌های تجاری، مدیران آنها به طور جمعی یا فردی نسبت به مالیات بر درآمد شرکت که در دوره مدیریت آنها قطعی شده باشد، با شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.

به استناد همین ماده، اداره امور مالیاتی می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی، مالیات شرکت را از اموال شخصی مدیران وصول کند و نیز آنها را تا زمان وصول مالیات شرکت ممنوع الخروج کند. در واقع، قانون مالیات‌های مستقیم به منظور تسهیل وصول مالیات از شرکت ها، مدیران شرکت را علاوه بر خود شرکت، مسئول پرداخت مالیات کرده است.

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک