وبلاگ

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

image
تازه های آموزشی - 1400/08/15

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

 نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس برای مودیانی که مالیات عملکرد آنان از طریق مقررات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی شده است.

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

 نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس برای مودیانی که مالیات عملکرد آنان از طریق مقررات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی شده است.

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک