وبلاگ

پرسش پاسخ قانون کار در خصوص تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار

image
تازه های آموزشی - 1400/08/15

پرسش پاسخ قانون کار در خصوص تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار

آیا نیازی به تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار هست؟

پرسش پاسخ قانون کار در خصوص تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار

پرسش پاسخ قانون کار در خصوص تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار

آیا نیازی به تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار هست؟

در تمام قراردادهای کار از جمله قرارداد کار ساعتی لازم است مزد و مزایای رفاهی به تفکیک در قرارداد آورده شود و ادعای کارفرما مبنی براین که مزد و مزایای تعطیلات رسمی و تعطیل هفتگی ، مرخصی و عیدی و پاداش و سنوات خدمت و در درون مزد ثابت دیده شده است با مقررات قانون کار درانطباق نمی باشد.

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک