وبلاگ

ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی

image
تازه های امور مالیاتی - 1400/08/15

ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی

نامه دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی در خصوص ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی /چگونگی اجرای مفاد بند ۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ منتشرشد.

ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی

ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی

نامه دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی در خصوص ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی /چگونگی اجرای مفاد بند ۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ منتشرشد.

نامه دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی در خصوص ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی

بیان دیدگاه

Captcha

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک